Menu
Deelnemer worden

Congres “Misdaad zonder bloed”

GAAN WIJ OPLICHTERS TEGENHOUDEN?

Klinkende namen uit overheidskringen en het bedrijfsleven lieten maandagmiddag 9 oktober hun licht schijnen over de vraag ‘Hoe gaan wij oplichters tegenhouden’. Dat gebeurde tijdens het dynamische congres ‘Misdaad zonder bloed’ in het Spoorwegmuseum in Utrecht.

De congreskrant lezen

De aftrap van dit door Safecin – de moederorganisatie van zowel de FraudeInfodesk als de Fraudehelpdesk – georganiseerde congres werd verricht door Stef Blok, demissionair minister voor Veiligheid en Justitie. Blok benadrukte in zijn betoog dat criminaliteit anno 2017 niet meer te vergelijken is met het klassieke beeld. Er is behoefte aan nieuwe vormen van misdaadbestrijding. De samenwerking met en door publieke partijen speelt daarin een steeds grotere rol.

Samenwerking is belangrijk. Zoals burgers die zelf goed opletten en de politie inseinen wanneer ze op straat iets verdachts zien, zo moeten ook bedrijven alert zijn op fraude, daar dus niet intrappen en de overheid informeren wanneer ze nieuwe vormen van digitale criminaliteit waarnemen. Bij effectieve bestrijding van fraude draait het vooral om preventie. Het is een slag die bedrijfsleven en overheid samen moeten maken” aldus Blok.

Het initiatief tot de FraudeInfodesk is door hem warm ontvangen en de pilot moet in zijn ogen dan ook absoluut doorgaan. “De cijfers laten zien dat het echt zin heeft om tegen iedere vorm van nieuwe criminaliteit gezamenlijk op te treden” zo stelde Blok.

Het congres ‘Misdaad zonder bloed’ werd mede mogelijk gemaakt door het Ministerie van Veiligheid en Justitite en International Card Services (ICS) en vond plaats in de nationale Week van de Veiligheid.

Schade door fraude terugdringen?
Word deelnemer

Als deelnemer aan de FraudeInfodesk draagt uw bedrijf/instelling in belangrijke mate bij aan de bestrijding van oplichters die anders vrij spel hebben.

Meer informatie Deelnemer worden