Menu

Vraagbaak over fraude voor ondernemers

Deelnemer worden

Waarom de FraudeInfodesk?

Sommige bedrijfstakken en -sectoren beschikken over zwarte lijsten van dubieuze afnemers en regelrechte oplichters. Als de daar beschikbare gegevens worden gecombineerd met een landelijke databank van alle bedrijfstakken – binnen een gesloten circuit – kan het Nederlandse bedrijfsleven voor het eerst écht een vuist maken naar georganiseerde en solistisch opererende fraudeurs.

Safecin wil met de pilot FraudeInfodesk in 2019 een organisatie neerzetten die fraudeurs de wind uit de zeilen neemt.

 

Deelnemers over de FraudeInfodesk

Michaël van Straalen,
Voorzitter Koninklijke Vereniging MKB-Nederland:

“Het FraudeInfodesk systeem bespaart Engelse ondernemers al jaren miljarden aan schade door fraude. Dat kunnen we ook hier goed gebruiken. De komst naar Nederland is een serieuze steun in de rug voor het mkb. Wij zijn voor!”

Op de website van MKB-Nederland:
‘Maak landelijke database fraudeurs mogelijk’

* * *

Lees meer relevante uitspraken

De status van de pilot

Wetenschappelijk onderzoek

De Universiteit Twente (UT) onderzoekt welke effecten kunnen worden verwacht van informatiedeling door het bedrijfsleven. De FraudeInfodesk verzamelt data van deelnemende bedrijven en instellingen, die allereerst worden geanonimiseerd. Vervolgens analyseert de universiteit de verzamelde gegevens. De eerste resultaten laten zien dat fraudegegevens uit verschillende sectoren van het bedrijfsleven effectief kunnen gebruikt om nieuwe oplichtingacties te voorkomen.

Het eindrapport van de UT gaat naar het ministerie van Justitie. Dat zou daarmee juridische bezwaren tegen het delen van fraude-informatie uit verschillende delen van de marktsector dienen weg te werken. De FraudeInfodesk wil bij voorkeur functioneren op een wettelijke grondslag.

 

Protocol voor gebruik fraudegegevens

Bedrijven die participeren in de FraudeInfodesk leggen contractueel vast welke gegevens zij ter beschikking stellen en hoe die gebruikt mogen worden. Een protocol hiervoor is in de maak. Voorlopig worden de data alleen aangewend voor het wetenschappelijk onderzoek van de Universiteit Twente.

De gegevens die aan de FraudeInfodesk worden verstrekt, moeten betrekking hebben op daadwerkelijk geconstateerde fraude. Het gaat dus niet om de registratie van wanbetalers.

Fraudeurs sector-overstijgend herkennen

De speciaal ontwikkelde software ziet of een melding over een fraudezaak bij een van de deelnemers wel of niet overeenkomsten vertoont met een oplichtingsgeval in een andere bedrijfssector. Het systeem herkent eerdere meldingen over dezelfde dader. Omdat het sector-overstijgend werkt, is de kans groter dat een frauduleuze handeling vroegtijdig herkend wordt. Tot nu toe zijn vergelijkingen alleen mogelijk in systemen die binnen dezelfde branche of sector functioneren.

Meer deelnemers, meer effect

Hoe meer bedrijven meedoen met de FraudeInfodesk, des te groter is de kans op succes met voorkoming van fraude. De organisaties die nu de FraudeInfodesk ondersteunen, hebben hun eigen fraudepreventiesystemen. Zij delen hun informatie met de andere deelnemers in het gesloten circuit. De betrouwbaarheid van de data-analyse neemt toe naarmate er meer gegevens in het systeem zitten. Honderd bedrijven die samenwerken tegen fraude, bewerkstelligen meer dan tien organisaties. .

Raad van Advies

De FraudeInfodesk beschikt al bij de start over veel expertise op het gebied van fraude, privacy, databeheer en datavergelijking. Uit een flink aantal deskundigen is een raad van advies samengesteld, die bestaat uit:

 

Mr. Hélène Minderman – namens de Nationale Denktank Integrale Beveiliging
Els Prins – namens VNO-NCW / MKB Nederland
Mr. Peter Tazelaar – v/h senior jurist Landelijke Eenheid Nationale Politie
Jan Wilzing – oud-hoofdcommisaris Regiopolitie IJsselland
Mr. Lex Westerman – v/h adviseur Verbond van Verzekeraars ‘Veiligheid en Criminaliteitsbeheersing’

Mede gedragen door het ministerie van Veiligheid en Justitie


Het ministerie van Justitie en Veiligheid ondersteunt het initiatief om tot een FraudeInfodesk te komen. Het heeft een startsubsidie verstrekt voor de oprichting van het bureau.

Britse fraudebestrijders als voorbeeld

Bij de ontwikkeling van de FraudeInfodesk wordt nauw samengewerkt met de particuliere Britse Cifas-organisatie. Die weet jaarlijks voor een miljard pond aan oplichting te voorkomen. Bij Cifas zijn vierhonderd bedrijven aangesloten. Het bureau bestaat al dertig jaar..

wie zijn wij?

FraudeInfodesk.nl

Intermediaire functie voor het bedrijfsleven als onafhankelijk niet commercieel platform bij het tegengaan van financieeleconomische criminaliteit. Initiatief van SafeCin

Safecin

Stichting Aanpak Financieel-economische Criminaliteit in Nederland (SafeCin). Opgericht in 2003 en is sinds 2011 verantwoordelijk voor de exploitatie van de landelijke Fraudehelpdesk.

Fraudehelpdesk.nl

Sinds 2011 het landelijke informatie- en adviespunt voor burgers en bedrijven die met fraude geconfronteerd worden. Als onderdeel van SafeCin opererend in opdracht van het ministerie van Veiligheid en Justitie.

Schade door fraude terugdringen?
Word deelnemer

Als deelnemer aan de FraudeInfodesk draagt uw bedrijf/instelling in belangrijke mate bij aan de bestrijding van oplichters die anders vrij spel hebben.

Meer informatie Deelnemer worden