Malafide acquisiteurs hanteren verschillende tactieken waarmee ze ondernemers met een ongewenst contract opzadelen. Bekijk een voorbeeld en zie welke trucs zij uithalen..

Het formulier dat u hieronder ziet is door een malafide advertentiebureau gebruikt om ondernemers er in te luizen. Dat gaat als volgt:

• De oplichters bellen met het bedrijf en vragen of er interesse is een bestaand contract over advertentieruimte te verlengen. In werkelijkheid is het bedrijf nog geen klant en meestal hebben ze geen interesse in de diensten van de persoon die belt.
• De beller zegt akkoord te gaan met de ‘opzegging’, maar moet dit nog wel even schriftelijk vastleggen. Daarom ontvangt de ondernemer een formulier waarin de opzegging wordt geformaliseerd.
• Wat gedupeerden van deze truc niet doorhebben is dat ze met het tekenen van het formulier juist een verbintenis aangaan!Nieuwe wetgeving tegen acquisitiefraude
Overigens zijn ondernemers sinds 1 juli beter beschermd tegen acquisitiefraudeurs. Maar de Fraudehelpdesk verwacht niet dat dit soort fraude daarmee helemaal ten einde zal zijn. Volgens de nieuwe wet moet een advertentiebureau bijvoorbeeld aantonen dat een ondernemer/klant goed is voorgelicht. Het moet nog blijken of in bovenstaand voorbeeld een rechter zal oordelen dat een ondernemer niet goed is voorgelicht. In de tekst staat immers vrij duidelijk dat een nieuwe verbintenis wordt aangegaan. Hoewel een ondernemer dat niet wil, tekent hij toch voor de overeenkomst. In het voorafgaande telefoontje heeft hij namelijk duidelijk aangegeven geen interesse te hebben. Hij vertrouwt er op dat terug te lezen in het formulier. Helaas is dat niet het geval.

Bron foto: Domenico/ Flickr.com, CC BY-NC 2.0.


Faillissementsfraude kost de samenleving tot een miljard schade, schat het Openbaar Ministerie. Maar wat is faillissementsfraude eigenlijk? En welke signalen kunnen een ondernemer helpen een aanstaand faillissement te herkennen?

Wat is het?
Faillissementsfraude is grofweg in te delen in twee categorieën, afhankelijk van de lieden die er verantwoordelijk voor zijn: de gelegenheidsdaders en de beroepsfraudeurs. Bij de eerste groep gaat het voornamelijk om ondernemers die waarde aan de onderneming onttrekken, terwijl het faillissement aanstaande is of zelfs al is uitgesproken. Het kan bijvoorbeeld gaan om een meubelstuk dat emotionele waarde heeft dat de ondernemer graag in zijn bezit wil houden. Ook kan de ondernemer zich schuldig maken aan fraude als hij de curator verhindert zijn werk goed te doen. Dit levert natuurlijk schade op voor de schuldeisers. Een belangrijk verschil met de beroepsfraudeurs is dat het bij deze gelegenheidsdaders nooit de bedoeling is geweest een bedrijf op te zetten met het doel het te laten ‘ploffen’.

De beroepsfraudeurs richten wél een bedrijf op (of nemen het over) met als doel het met zoveel mogelijk schulden op te zadelen. Ze bestellen bijvoorbeeld enorme voorraden, terwijl ze weten dat ze de rekening niet kunnen betalen. Dit wordt ook wel flessentrekkerij genoemd. Zodra het bedrijf over de kop gaat, kunnen leveranciers naar hun geld fluiten. De voorraad hebben de fraudeurs dan al stiekem en vaak tegen dumpprijzen verkocht. Meestal blijven dit soort fraudeurs zelf uit beeld. Ze stellen zogeheten katvangers aan die officieel directeur worden van een ‘plof-bv’. Dit zijn dikwijls kwetsbare personen die tegen een vergoeding hun handtekening zetten onder een contract. Ze weten dan niet precies waar ze voor tekenen. Als het faillissement is uitgesproken valt bij deze katvangers niks te halen.

Hoe herken je het?
Een faillissement komt zelden uit de lucht vallen. Een aantal signalen wijzen op een mogelijk aanstaand faillissement. Dat geldt voor als ze zich los van elkaar voordoen, maar zeker in combinatie met elkaar:

– Er zijn veel wisselingen in het bestuur van een organisatie
– Het bestelgedrag van een organisatie verandert sterk
– Rekeningen worden ineens minder snel betaald
– Er is (ineens) sprake van een groot personeelsverloop
– Het bedrijf deelt minder informatie
– Veel fraudeurs proberen eerst een band op te bouwen met hun slachtoffers. Ze plaatsen bijvoorbeeld in eerste instantie wat kleinere bestellingen en betalen die contant. Zo krijgt de leverancier vertrouwen in die partij. Dan plaatsen ze ineens een grote order, waar ze dan opeens een factuur voor willen ontvangen. Deze betalen ze vervolgens niet.

Wat doe je er tegen als ondernemer?
Ondernemers kunnen een aantal checks zelf uitvoeren om te voorkomen dat ze in zee gaan met een bedrijf dat op het punt staat failliet te gaan:
– Wisselingen in het bestuur. Bij de Kamer van Koophandel is te controleren of bij een bedrijf recentelijk veel bestuurswisselingen hebben plaatsgevonden. Dat is geen goed teken.
– Wees terughoudend als een bedrijf moeilijk doet als u om extra informatie vraagt. Dus plaatsen ze opeens grote bestellingen en willen ze daar geen toelichting op geven? Let dan extra op.
– Ook moeten ondernemers extra goed opletten wanneer er zich een nieuwe klant meldt die snel geleverd wil krijgen. Vraag om een toelichting. Blijft die uit? Ga dan niet met deze partij in zee.

Natuurlijk zijn er ook zogeheten kredietverzekeraars die tegen betaling een inschatting maken van de levensvatbaarheid van een onderneming.

Bron foto: Wendy Copley

Het Nederlandse bedrijfsleven lijkt in het vizier gekomen van Chinese oplichters. Ondernemers worden gouden bergen beloofd, maar komen er slecht van af.

De Chinese oplichters lijken vooralsnog vooral geïnteresseerd in bedrijven actief in de toerismesector. Het gaat bijvoorbeeld om organisaties die cursussen geven of meerdaagse trips verzorgen. Ze worden benaderd door wat lijkt een groot Chinees bedrijf te zijn. Dat bedrijf wil als serieus uitje met enkele honderden personeelsleden naar Nederland komen. Het gaat om flinke opdrachten van enkele tonnen. Dat is voor de Nederlanders natuurlijk een buitenkans.

De Chinezen doen veel moeite het vertrouwen van hun Nederlandse doelwit te winnen. Ze onderhandelen over de prijs en geven graag uitleg over de exacte plannen van de reis. Alles wordt bovendien nauwkeurig in een professioneel ogend contract vastgelegd.

Twee varianten
De Nederlandse Fraudehelpdesk heeft uiteenlopende meldingen gekregen. Soms moeten de Nederlandse bedrijven ineens allerlei kosten betalen. Omdat ze anders bang zijn de grote opdracht mis te lopen doen ze dit. In een andere variant wordt het bedrijf uitgenodigd naar China te komen. Daar moet vervolgens het contract worden ondertekend.

In verband met deze scam wordt vaak de stad Kunming genoemd. De Nederlandse ondernemers worden hierbij flink in de watten gelegd, in dure hotels en restaurants. Vervolgens blijkt dat de buitenlandse gasten alle kosten voor het verblijf en levensonderhoud zelf moeten betalen. Soms wordt ook verlangd dat ze zogenaamd smeergeld betalen zodat de Chinese overheid medewerking verleent. Ook kunnen onverwacht nog allerlei notariskosten opduiken. Ook dan zijn bedrijven vaak bereid dit te betalen. Vaak haken ze echter teleurgesteld af als de eisen van de Chinezen te hoog oplopen.

Bron foto: Philippe Semanaz/Flickr.comCC BY-NC-SA 2.0.